Secretariaat

Het secretariaat van de vereniging volgt alle nationale regelgeving en veel internationale regelgeving, die van belang is voor de branche. Het doel is de leden hierover continu te informeren. Door actief te lobbyen en goed samen te werken met allerlei organisaties, zoals ministeries, de Nederlandse Voedsel- en WarenautoriteitBelastingdienst en Douane, is de NZV in staat om enige invloed uit te oefenen op die regelgeving, met alle voordelen van dien voor de leden. Op Europees vlak heeft de NZV invloed via FRUCOM.

Mw. Mr. Barbara Niemans
algemeen secretaris
telefoonnummer: +31 79 368 11 98
e-mailadres: secretariaat@nzv-org.nl