Secretariaat

Het secretariaat van de vereniging houdt alle nationale regelgeving en veel internationale regelgeving bij die van belang is voor de branche om de leden daarover continu te informeren.

Door actief te lobbyen en goed samen te werken met allerlei organisaties, zoals ministeries, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Belastingdienst en Douane, is zij ook in staat om enige invloed op die regelgeving uit te oefenen met alle voordelen van dien voor haar leden. Op Europees vlak heeft de NZV invloed via FRUCOM.

 

Mw mr Barbara Niemans

algemeen secretaris

telefoonnummer: +31 79 368 11 98

e-mailadres: secretariaat@nzv-org.nl