Secretariaat

Het secretariaat van de vereniging volgt alle nationale regelgeving en veel internationale regelgeving, die van belang is voor de branche. Het doel is de leden hierover continu te informeren. Door actief te lobbyen en goed samen te werken met allerlei organisaties, zoals ministeries, de Nederlandse Voedsel- en WarenautoriteitBelastingdienst en Douane, is de NZV in staat om een bijdrage te leveren aan regelgeving die werkbaar is in de praktijk.  Op Europees vlak heeft de NZV invloed via de Europese brancheorganisatie FRUCOM.

Het secretariaat bestaat uit:

Barbara Niemans: secretaris
email: secretariaat@nzv-org.nl
tel: +31 79 368 11 98
tel: +31 6 123 99 845

Danielle Vreedzaam: adviseur Regulatory Affairs
email: vreedzaam@nzv-org.nl
tel: +31 79 368 11 98
tel: +31 6 30 50 27 35