Bestuur


  • E. Roos - voorzitter
  • J.M. Smit - vicevoorzitter/penningmeester
  • K. Blokland
  • H. Everts
  • R. Jongkind
  • Y. Kuiper
  • F. van der Pijl
  • J. P. van Velzen

Erevoorzitters

  • A. van Graafeiland - in memoriam
  • I.J.G. Taillie