Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en aanverwante artikelen

De Nederlandse Zuidvruchten Vereniging (NZV) is sinds 1907 dé brancheorganisatie voor alle Nederlandse handelaren in noten, gedroogd fruit, specerijen en verwerkte groente-, fruit- en visproducten. De verwerkte producten zijn zowel diepvriesproducten als conserven.

Belangenbehartiger en onderhandelingspartner

De NZV komt op voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Zo zorgt de verenging ervoor dat de leden goed geïnformeerd zijn. Onze goede contacten met organisaties zoals ministeries, douane, de NVWA en de belastingdienst, maken deze up-to-date informatievoorziening mogelijk. Verder zijn wij een erkende en vaste onderhandelingspartner. We geven de branche een eigen gezicht.

Europese wetgeving

De NZV kijkt verder dan de eigen landsgrenzen. We erkennen het belang van een gezamenlijk Europees optreden. Als lid van FRUCOM, de overkoepelende, internationale organisatie van onze handel in Brussel, onderhoudt de NZV intensief contact met de diensten van de Europese Commissie. Hierdoor heeft de branche inspraak in de gemeenschappelijke Europese wetgeving.

Eigen Handelscondities en Arbitragereglement

Al sinds de oprichting heeft de NZV haar eigen Handelscondities en Arbitragereglement. Heeft u een geschil? Dan kunt u een beroep doen op ons Arbitrage Instituut.