Historie

De Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en aanverwante artikelen (N.Z.V.) is op 20 september 1907 door een aantal kooplieden opgericht. Een aantal van de bedrijven die daarbij betrokken waren, zijn vandaag nog steeds lid en actief in de branche.

Doelstelling

De kooplieden hadden één gezamenlijk doel, te weten “Om te komen tot het maken van overeenkomsten betreffende de in- en verkoop en een arbitragereglement in het belang van kopers en verkopers.”.

De bewaking van deze doelstelling behoort ruim 100 jaar later nog steeds tot de kerntaken van de vereniging. Al in dat eerste jaar van het bestaan werden de handelscondities geformuleerd. In essentie vormen die vandaag nog steeds de basis, waarop onze producten worden verhandeld.

De vereniging had bij de oprichting twee afdelingen, te weten een Amsterdamse en een Rotterdamse. Het hoofdbestuur was samengesteld uit bestuursleden van beide afdelingen. In de loop der jaren bleek dat deze situatie nogal eens tot heftige meningsverschillen leidde. Daarom werd eind 1938 besloten de voorbereidingen te treffen om beide afdelingen samen te voegen, hetgeen in 1941 geschiedde.

De vroege jaren

In de vroege jaren van de NZV was de industrie veruit de grootste afnemer van de noten die werden geïmporteerd. Een handje nootjes als snack bij de borrel was in Nederland toen niet gebruikelijk. Gedroogde zuidvruchten hadden het wat makkelijker omdat zij, vooral net na de Tweede Wereldoorlog, gegeten werden als vervanging voor verse groenten en fruit, waaraan toen een enorm tekort was.

De jaren vijftig: noten en gedroogd fruit zijn gezond

Later  - eind jaren vijftig - ging de branche zich via de vereniging ook meer tot de consument richten. De NZV lanceerde de eerste reclamecampagne om de aandacht van het grote publiek te vestigen op onze producten. Er zou nog een lange reeks van campagnes volgen. Ook toen was al een belangrijke boodschap, dat noten en gedroogd fruit een hoge voedingswaarde hebben en daarom goed zijn voor de gezondheid van de mens. In deze periode is ook de Europese brancheorganisatie FRUCOM opgericht. De NZV is een van de medeoprichters geweest. Toen begreep men al dat Europa een belangrijke rol zou spelen.

De jaren zestig: forse groei van de consumptie van noten en gedroogd fruit

Vanaf de vroege jaren zestig laat de markt jaar na jaar een forse groei zien en vandaag de dag zijn noten en zuidvruchten niet meer weg te denken in de Nederlandse huishoudens. De NZV heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Met een grote verscheidenheid aan informatie- en promotiemateriaal heeft zij de winkelier bereikt. Met haar campagnes wees zij de consument op de voordelen van het gebruik van noten en gedroogd fruit. Daarbij werden ook de verschillende toepassingen en gebruiksmomenten duidelijk voor het voetlicht gebracht.

De conserven

Hoewel de verkorte naam van de vereniging anders doet vermoeden, spelen ook de conserven een prominente rol. In de naam worden ze geschaard onder “aanverwante producten”, maar een aparte vermelding zijn ze zeker waard. Als we spreken over conserven, dan hebben we het over groenten-, fruit-, vlees- en visconserven. Binnen de NZV zijn de conserven nog steeds belangrijk. Recente studies wijzen uit, dat verwerkte groenten en fruit net zo gezond zijn als het verse product. Dit geldt ook voor visproducten: de gezonde vetten die in verse vis zitten, zitten ook in visconserven.

Heden

Inmiddels heeft de NZV vijfenveertig reguliere leden (importeurs en groothandels). Daarnaast heeft de NZV vijftien buitengewone leden (buitenlandse bedrijven en binnenlandse bedrijven die zelf niet handelen, maar wel activiteiten uitoefenen die aan de branche gelieerd zijn).

Drie kwart van de leden is handelaar in noten en gedroogd fruit en een kwart van de leden richt haar business op de conservenhandel. De NZV vertegenwoordigt ongeveer 70% van totale branche. Deze 70% is goed voor zo’n 1 miljard euro omzet op jaarbasis.