Historie

De Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en aanverwante artikelen (NZV) is op 20 september 1907 door een aantal kooplieden opgericht. Enkele bedrijven die daarbij betrokken waren, zijn nog steeds lid en actief in de branche. De vereniging had bij de oprichting twee afdelingen: een Amsterdamse en een Rotterdamse. Het hoofdbestuur bestond uit bestuursleden van beide afdelingen. Dit leidde nogal eens tot heftige meningsverschillen. Daarom werd eind 1938 besloten voorbereidingen te treffen om beide afdelingen samen te voegen. Dit gebeurde in 1941.

Doelstelling

De kooplieden hadden bij de oprichting van de NZV één gezamenlijk doel, namelijk “te komen tot het maken van overeenkomsten betreffende de in- en verkoop en een arbitragereglement in het belang van kopers en verkopers”. De bewaking van deze doelstelling is al ruim 100 jaar één van de kerntaken van de vereniging. Al in het eerste jaar van oprichting werden de handelscondities geformuleerd. Deze vormen ook nu nog de basis, waarop wij onze producten verhandelen.

De vroege jaren

In de beginjaren van de NZV was de industrie veruit de grootste afnemer van de noten, die werden geïmporteerd. Een handje nootjes, als snack bij de borrel, was toen nog niet gebruikelijk. Gedroogde zuidvruchten hadden het wat makkelijker. Vooral net na de Tweede Wereldoorlog, werden deze gegeten als vervanger van verse, maar schaarse, groenten en fruit.

De jaren vijftig: noten en gedroogd fruit zijn gezond

De branche richtte zich eind jaren vijftig meer en meer op de consument. Om de aandacht van het grote publiek op onze producten te vestigen, lanceerde de NZV een eerste reclamecampagne. Er zou een lange reeks van campagnes volgen. De hoge voedingswaarde van noten en gedroogd fruit was ook toen al een belangrijke boodschap. In deze periode werd ook de Europese brancheorganisatie FRUCOM opgericht. De NZV was één van de medeoprichters. Het bestuur begreep destijds al dat Europa belangrijk zou worden.

De jaren zestig: forse groei van de consumptie van noten en gedroogd fruit

Vanaf de vroege jaren zestig laat de markt jaar na jaar een forse groei zien. Noten en zuidvruchten zijn niet meer weg te denken in de Nederlandse huishoudens. De NZV leverde hieraan een belangrijke bijdrage. Met een grote verscheidenheid aan informatie- en promotiemateriaal werd de winkelier bereikt. Met verschillende campagnes wees de NZV de consument op de voordelen van noten en gedroogd fruit. Daarbij werd ook aandacht besteed aan de verschillende toepassingen en gebruiksmomenten.

De conserven

Hoewel de verkorte naam van de vereniging anders doet vermoeden, spelen ook de conserven een prominente rol in ons werk. In de naam worden ze geschaard onder ‘aanverwante producten’, maar ze zijn een aparte vermelding zeker waard. Met conserven bedoelen wij groenten-, fruit-, vlees- en visconserven. Recente studies wijzen uit, dat verwerkte groenten en fruit net zo gezond zijn als het verse product. Dit geldt ook voor visproducten: de gezonde vetten in verse vis, zitten ook in visconserven.

Heden

Momenteel heeft de NZV 46 reguliere leden. Dit zijn importeurs en groothandels. Daarnaast zijn er 17 buitengewone leden. Dit zijn buitenlandse bedrijven en binnenlandse bedrijven die zelf niet handelen, maar wel activiteiten uitoefenen die gelieerd zijn aan de branche. Driekwart van de leden is handelaar in noten en gedroogd fruit. Een kwart van de leden richt zich op de conservenhandel. De NZV vertegenwoordigt ongeveer 70% van totale branche. Deze 70% is goed voor een omzet van ruim 1 miljard euro op jaarbasis.