Lidmaatschap

De Nederlandse Zuidvruchten Vereniging (NZV) is al 111 jaar de brancheorganisatie voor alle Nederlandse handelaren op het gebied van noten, gedroogd fruit, specerijen, groente-, fruit- en visconserven en honing.

De NZV komt op voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Zij zorgt ervoor dat haar leden goed zijn geïnformeerd en geeft de branche een eigen gezicht.

Goede contacten met organisaties zoals met ministeries, de Nederlandse Voedsel- en WarenautoriteitBelastingdienst en Douane zorgen voor een up-to-date informatievoorziening, maar tevens is de vereniging namens de branche een erkende en vaste onderhandelingspartner.

De vereniging kijkt ook over de eigen landsgrenzen en erkent het belang van een gezamenlijk Europees optreden. Als lid van FRUCOM, de overkoepelende internationale organisatie van onze handel, onderhoudt de NZV intensieve contacten met de diensten van de Europese Commissie. Hierdoor heeft de branche ook inspraak in de gemeenschappelijke Europese wetgeving.

Waarom lid worden?

Om heel veel redenen:

  • Allereerst voorzien wij u op alle mogelijke manieren van branche-informatie: snelle informatieverspreiding via e-mail, informatiebijeenkomsten, persoonlijk contact, netwerkborrels, enz.
  • In het speciale members only deel wordt veel informatie uitgewisseld, bijvoorbeeld over de actuele stand van zaken met betrekking tot contingenten, beschikbare quota, invoerrechten en voedselveiligheid.
  • U krijgt betrouwbare, deskundige adviezen en vroege waarschuwingen op het gebied van nationale en internationale regelgeving die invloed (zouden kunnen) hebben op uw handel.
  • Lid zijn heeft bovendien een financieel voordeel, want leden kunnen profiteren van de collectieve contracten op het gebied van brandstof, telecom en verzekeringen.
  • U heeft bevoorrecht toegang tot diverse interne en externe bijeenkomsten op nationaal en internationaal niveau.
  • Mocht u te maken krijgen met een geschil, dan kunt u gebruikmaken van ons eigen Arbitrage Instituut, dat steunt op de Condities en het Arbitragereglement (Nederlands, Engels en Duits) van de vereniging en door de rechtbanken erkent.

De NZV bevordert samenwerking. Op de netwerkplatforms treffen afgevaardigden uit de handel elkaar en worden ervaringen en standpunten uitgewisseld. Onderlinge samenwerking wordt onder andere op deze wijze bevorderd, waarbij een sterke vereniging uiteraard ook meer inspraak heeft. Samen kunnen we in ieder geval meer bereiken, dan iedere handelaar individueel.

Hoe vraagt u een lidmaatschap aan?

Het aanvragen van een lidmaatschap kan online via Aanvragen Lidmaatschap. Naast het invullen van uw gegevens, verzoeken wij u een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bij te sluiten. 

Contributie

Het contributiebedrag voor reguliere leden (importeurs, handelaren) bedraagt per jaar € 2.500,- (excl. BTW). Voor buitengewone leden (aan de branche gelieerde bedrijven en buitenlandse bedrijven) bedraagt de contributie € 1.990,-- (excl. BTW) per jaar. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoon: +31 79 368 11 98 of per e-mail: secretariaat@nzv-org.nl.