Lidmaatschap

De Nederlandse Zuidvruchten Vereniging (NZV) is sinds 1907 dé brancheorganisatie voor alle Nederlandse handelaren in noten, gedroogd fruit, specerijen en verwerkte groente-, fruit- en visproducten. De verwerkte producten zijn zowel diepvriesproducten als conserven. Lidmaatschap van de NZV is om meerdere redenen interessant.

  • Wij voorzien u op alle mogelijke manieren van branche-informatie, onder andere via snelle informatieverspreiding via een wekelijkse nieuwsbrief,e-mail, informatiebijeenkomsten, persoonlijk contact en netwerkborrels.
  • In het speciale members only deel wordt veel informatie uitgewisseld, bijvoorbeeld over de actuele stand van zaken met betrekking tot contingenten, beschikbare quota, handelsgerelateerde onderwepen en voedselveiligheid.
  • U krijgt betrouwbare, deskundige adviezen en vroege waarschuwingen op het gebied van nationale en internationale regelgeving, die mogelijk invloed kan hebben op uw handel.
  • Lid zijn heeft een financieel voordeel, want leden profiteren van de collectieve contracten op het gebied van brandstof, telecom en verzekeringen.
  • U heeft bevoorrecht toegang tot diverse interne en externe bijeenkomsten op nationaal en internationaal niveau.
  • Mocht u te maken krijgen met een geschil, dan kunt u gebruikmaken van ons Arbitrage Instituut, dat steunt op de Condities en het Arbitragereglement (Nederlands, Engels en Duits) van de vereniging en door de rechtbanken is erkend.

De NZV bevordert samenwerking. Op de netwerkplatforms ontmoeten afgevaardigden uit de handel elkaar en worden ervaringen en standpunten uitgewisseld. Dit is één van de manieren om onderlinge samenwerking te bevorderen. Het spreekt voor zich dat een sterke vereniging ook meer inspraak heeft. Samen kunnen we meer bereiken, dan iedere handelaar individueel.

Hoe vraagt u een lidmaatschap aan?

Het aanvragen van een lidmaatschap kan online via Aanvragen Lidmaatschap. Naast het invullen van uw gegevens, verzoeken wij u een recent gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bij te sluiten. 

Contributie

Het contributiebedrag voor reguliere leden (importeurs, handelaren) bedraagt in 2021 per jaar € 2.600,- (excl. BTW). Voor buitengewone leden (aan de branche gelieerde bedrijven en buitenlandse bedrijven) bedraagt de contributie in 2021 € 2.090,-- (excl. BTW) per jaar. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoon: +31 79 368 11 98 of per e-mail: secretariaat@nzv-org.nl.