Waarschuwingslijst

De bedrijven op de waarschuwingslijst zijn hun verplichtingen, voortvloeiende uit een arbitraal vonnis, niet nagekomen. De laatste wijziging dateert van augustus 2016.

reglement procedure waarschuwingslijst

WAARSCHUWINGSLIJST / WARNING LIST