Waarschuwingslijst

De bedrijven op de waarschuwingslijst zijn hun verplichtingen, voortvloeiende uit een arbitraal vonnis, niet nagekomen. De laatste wijziging dateert van juni 2018

reglement procedure waarschuwingslijst

waarschuwingslijst juni 2018