Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en aanverwante artikelen

 

De Nederlandse Zuidvruchten Vereniging (NZV) is al sinds 1907 de brancheorganisatie voor alle Nederlandse handelaren op het gebied van noten, gedroogd fruit, specerijen en verwerkte groente-, fruit- en visproducten. De verwerkte producten betreffen diepvries en conserven.

De NZV komt op voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Zij zorgt ervoor dat haar leden goed zijn geïnformeerd en geeft de branche een eigen gezicht.

Goede contacten met organisaties zoals met ministeries, douane, de NVWA en de belastingdienst zorgen voor een up-to-date informatievoorziening, maar tevens zijn wij namens de branche een erkende en vaste onderhandelingspartner.

De vereniging kijkt ook over de eigen landsgrenzen en erkent het belang van een gezamenlijk Europees optreden. Als lid van FRUCOM, de overkoepelende internationale organisatie van onze handel in Brussel, onderhoudt de NZV intensieve contacten met de diensten van de Europese Commissie. Hierdoor heeft de branche ook inspraak in de gemeenschappelijke Europese wetgeving.

Al sinds de oprichting in 1907 heeft de NZV haar eigen Handelscondities en Arbitragereglement. Die worden vandaag de dag nog steeds gebruikt. Mocht u te maken krijgen met een geschil, dan kunt u gebruik maken van ons eigen Arbitrage Instituut.